Nabídka

Sólový varhanní koncert

Korepetice

Komorní hra

Soukromá výuka klavíru (Brno)

Soukromá výuka varhan (Brno)

Hudební doprovod mše, svatby, pohřbu  (Brno)